Strona główna

Program “Jaworzno Wspiera Rodziny” to najlepsza inwestycja, którą jako Prezydent mogę sobie wyobrazić, inwestycja w mieszkańców Jaworzna. To co sprawia, że dane miasto jest wyjątkowe to nie nowe drogi, chodniki i duże inwestycje, ale zadowolenie mieszkańców, ich jakość życia. Chcemy poprzez zapewnienie równych szans, zwiększenie bezpieczeństwa oraz promując aktywność podać pomocną dłoń wszystkim rodzinom w Jaworznie.

PAWEŁ SILBERT

Prezydent Miasta Jaworzna

Rodziny muszą  mieć warunki do rozwoju. Wiemy, jak ważne dla nich są kwestie materialne, dlatego kluczowym elementem programu są inicjatywy, które zapewnią rodzinom konkretne finansowe wsparcie a dzieciom łatwiejszy start. Chcemy wspierać rodziny  m.in. poprzez dofinansowania wszystkich żłobków w mieście i utworzenie publicznego żłobka.

Bezpieczeństwo rodzin to nasz priorytet. Planujemy przeprowadzić szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których często spędzają czas rodziny. Chcemy też, by dzieci poznały podstawowe zasady na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu jak i na drodze.

Rodziny w  Jaworznie muszą mieć przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu, a dzieci miejsce do rozwoju swoich zdolności i pasji. Działania w ramach programu to m.in. inicjatywa “Aktywna Dzielnica”, która obejmować będzie weekendowe zajęcia i aktywności w poszczególnych dzielnicach miasta.

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno